NEWS

全日本ロードレース選手権最終戦 予選が終了しました。

g08.jpg
photo by OKAZAKI
 
【予選結果】
セカンドタイム 2'09.166
16位 (ヒート1のグリッドになります)

ベストタイム 2'08.911
16位 (ヒート3のグリッドになります)

予選終了後のインタビューです。
https://youtube.com/shorts/SnJxvOr7vCY